ONSD-355 - 初音实2009年番号 ギリモザ8時間 初音み

ONSD-355 - 初音实2009年番号 ギリモザ8時間 初音み

又江宁有一种吴蓝,二、三月内生,如蒿状,叶青,花白。观桂枝茯苓丸之下症,温经汤之瘀血在少腹不去,土瓜根散之少腹满痛,皆用桂枝,即可知此之非为解表矣。

诸阳经脉上走于头面,运动劳役,阳气发泄,腠理开而受风,谓之首风。 是此药所重,惟明白者,不必尽如上所说数种也。

生深山石崖间,土人采之,穴地数十尺,始见其苗乃白石耳,谓之朱砂床。因人参败毒散虽有人参,究属劫剂,故改用补中益气汤而始收全功,方中柴胡参草姜枣,即小柴胡汤去芩夏。

又有瘿酒方,用海藻一斤,绢袋盛,以清酒二升浸,春夏二日,秋冬三日,一服两合,日三。今处州山中出一种松石,如松干,而实石也,或云松久化为石,人家多取以饰山亭及琢为枕。

又云葳蕤一名地节,极似偏精,疑即青粘。唐·崔元亮《海上方》∶治疟,用水煮牛膝根,未发前服。

如患急困者,不得待日满,亦可以绵细绞即服。人家多种于中庭,或以盆盎植于慎火草。

Leave a Reply